۶۰ ثانيه

۶۰ ثانيه، اخبار مهم دنياي فناوري و سرگرمي را براي آن دسته از متخصصان كه فرصت مرور گسترده‌ي اخبار را ندارند، روزانه به طور خلاصه و در يك دقيقه بازگو مي‌كند.

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ | 1 انديشه متخصصينات

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ | + انديشه متخصصينات

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ | 1 انديشه متخصصينات

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ | 1 انديشه متخصصينات

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ | 1 انديشه متخصصينات

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ | + انديشه متخصصينات

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ | + انديشه متخصصينات

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ | 2 انديشه متخصصينات

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ | 1 انديشه متخصصينات

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ | + انديشه متخصصينات

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۷/۰۱/۱۶ | + انديشه متخصصينات

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ | + انديشه متخصصينات

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ | + انديشه متخصصينات

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ | 1 انديشه متخصصينات

| ۲۰:۴۵ ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ | 2 انديشه متخصصينات

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ | 1 انديشه متخصصينات

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ | + انديشه متخصصينات

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ | + انديشه متخصصينات

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ | + انديشه متخصصينات

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ | + انديشه متخصصينات

بيشتر بخوانيد