آيا ايمني جمعي در برابر كوويد ۱۹ رويكردي معيوب و خطرناك است؟

نامه‌ي سرگشاده‌اي كه به امضاي ۸۰ پژوهشگر بين‌المللي رسيده است، از استراتژي ايمني جمعي براي مهار عفونت ويروس كرونا انتقاد مي‌كند.

براساس نامه‌ي جديدي كه ۸۰ تن از پژوهشگران بين‌المللي آن را امضا كرده‌اند، ايده‌ي استفاده از ايمني جمعي براي مديريت دنياگيري كوويد ۱۹ (كه در آن به افرادي كه درمعرض خطر كمتري قرار دارند، اجازه داده مي‌شود به زندگش عادي خود برگردند و درمعرض عفونت طبيعي قرار گيرند) رويكردي معيوب و خطرناك است.

نامه‌ي مذكور كه روز چهارشنبه (۱۴ اكتبر) در مجله‌ي The Lancet منتشر شد، به‌انديشه متخصصين مي‌رسد پاسخي به «بيانيه برينگتون بزرگ» باشد. بيانيه‌ي مذكور پيشنهادي است كه اوايل ماه جاري به‌وسيله‌ي سه پژوهشگر منتشر شد كه خواستار پايان ‌دادن به محدوديت‌هاي كوويد ۱۹ درجهت رسيدن به ايمني جمعي بودند. براساس اين بيانيه، در چنين رويكردي به افراد جوان و سالم اجازه داده مي‌شود به زندگي عادي خود برگردند و دربرابر ويروس ايمني ايجاد كنند؛ درحالي‌كه از جمعيت‌هاي آسيب‌پذير محافظت مي‌شود. گفته مي‌شد بيانيه‌ي مذكور به‌وسيله‌ي ده‌ها هزار متخصص كارشناسان و پزشك و نيز عموم مردم امضا شده است؛ اگرچه به گزارش گاردين، پس از اينكه مشخص شد بسياري از امضاها جعلي هستند، اين سند جنجال بيشتري به پا كرد.

نامه‌ي جديد كه «يادداشت جان اسنو» نام دارد (جان اسنو همه‌گيرشناسي است كه براي اولين ‌بار، شيوع وبا در لندن را به پمپ آب آلوده‌ مرتبط دانست)، اين مفهوم از ايمني جمعي را «استدلالي غلط كه با شواهد علمي حمايت نمي‌شود»، مي‌خواند. به‌گفته‌ي نويسندگان كه شامل متخصص كارشناسان بهداشت عمومي، همه‌گيرشناسي، ويروس‌شناسي، بيماري‌هاي عفوني و ديگر زمينه‌هاي علمي مي‌شود، شواهد نشان مي‌دهد كه نمي‌توان شيوع كنترل‌نشده كوويد ۱۹ را به بخش‌هاي خاصي از جامعه محدود كرد. آن‌ها نوشتند: «انتقال‌كنترل‌نشده در افراد جوان‌تر موجب خطر بيماري و مرگ‌و‌مير در كل جامعه مي‌شود.» علاوه‌براين، درك اينكه چه كسي دربرابر كوويد ۱۹ آسيب‌پذير است، پيچيده است و حتي افراد جوان و ظاهرا سالم پس از عفونت كوويد ۱۹ دچار علائم ماندگار بيماري مي‌شوند.

همچنين، هيچ مدرك محكمي مبني براينكه افراد پس از عفونت طبيعي كوويد ۱۹ داراي ايمني پايداري مي‌شوند، موجود نيست. بنابراين اجازه دادن به اينكه افراد بيشتري دچار بيماري شوند، به دنياگيري كوويد ۱۹ پايان نمي‌دهد بلكه منجر به همه‌گيري‌هاي مكرر مي‌شود و بار زيادي را روي اقتصاد و كاركنان مراقبت‌هاي بهداشتي تحميل مي‌كند.

طبق اين يادداشت، در شرايطي كه بسياري از كشورها با موج دوم كوويد ۱۹ مواجه هستند، عمل قاطع و فوري حياتي است. براساس اين نامه، در كوتاه‌مدت احتمالا محدوديت‌هايي براي كاهش انتقال و مهيا كردن فرصتي براي كشورها براي ترميم سيستم‌هاي پاسخ ناكارآمد دربرابر دنياگيري براي پيشگيري از دستورهاي خانه‌نشيني در آينده مورد نياز است. هدف از اين محدوديت‌ها سركوب مؤثر عفونت‌هاي ويروس عامل كوويد ۱۹ (SARS-CoV-2) تا سطوح پاييني است كه تشخيص سريع شيوع‌هاي محلي و پاسخ سريع را ممكن سازد؛ به‌طوري‌كه زندگي بدون نياز به محدوديت‌هاي كلي بتواند به حالت تقريبا عادي برگردد.

نويسندگان خاطرنشان كردند كه كشورهايي مانند ژاپن، ويتنام و نيوزيلند نشان داده‌اند كه كنترل انتقال كوويد ۱۹ ازطريق تاكتيك‌هاي بهداشت عمومي صحيح امكان‌پذير است. در آن كشورها زندگي به حالت تقريبا عادي بازگشته است. نويسندگان نتيجه‌گيري كردند:

شواهد كاملا آشكار است: كنترل شيوع كوويد ۱۹ در جامعه بهترين راه براي محافظت از جوامع و اقتصاد تا زمان رسيدن به واكسن‌هاي ايمن و مؤثر و درمان‌هايي است كه طي ماه‌هاي آينده ممكن است دردسترس قرار گيرد.

يادداشت مذكور به‌صورت الكترونيك ارسال شده و در زمان انتشار داراي ۸۰ امضا بوده است. از ساير متخصصان در زمينه‌هاي مناسب دعوت شده است كه اين سند را امضا كنند. تمامي امضاها قبل از اضافه ‌شدن به نامه مورد مطالعه قرار خواهند گرفت.


منبع live science

از سراسر وب

  انديشه متخصصينات
كاراكتر باقي مانده

بيشتر بخوانيد