اولين دارو براي درمان ابولا تأييد شد

اكنون يك درمان تأييدشده براي ابولا، يكي از كشنده‌ترين بيماري‌هاي جهان وجود دارد. سازمان غذا و داروي امريكا (FDA) دارويي را براي درمان ابولا تأييد كرد كه در طي اپيدمي ‌فعال آن مورد آزمايش قرار گرفته بود. 

سازمان غذا و دارو، دارويي كه در طي همه‌گيري ابولا در سال ۲۰۱۸ آزمايش شد، به‌عنوان درماني براي اين بيماري تأييد كرد. اين اولين درماني است كه توسط اين سازمان براي ابولا تأييد شده و نشان مي‌دهد كه از پژوهش‌هاي انجام‌شده در شرايط بحراني مي‌توان به داروهاي مؤثر دست يافت.

جان فارلي، مدير دفتر بيماري‌هاي عفوني در مركز ارزيابي و تحقيقات دارويي FDA، مي‌گويد: «تأييد داروي ابولا، اهميت همكاري بين‌المللي در مبارزه با ويروس ابولا را نشان مي‌دهد.»

اين دارو با نام «اينمازب» (Inmazeb) مخلوطي از سه آنتي‌بادي است كه عملكرد ويروس ابولا را مهار مي‌كند. اين دارو توسط شركت Regeneron Pharmaceuticals ساخته شده كه هم‌اكنون در حال آزمايش يك درمان بر پايه آنتي‌بادي براي بيماري كوويد ۱۹ است. در آزمايش‌هاي باليني، بيماراني كه اينمازب را مصرف مي‌كردند به‌مراتب كمتر در اثر بيماري جان خود را از دست مي‌دادند.

اين دارو از سه آنتي‌بادي مونوكلونال مختلف تشكيل شده است. اين آنتي‌بادي‌ها كه براي تقليد از آنتي‌بادي‌هايي كه به‌طور طبيعي در طي يك پاسخ ايمني توليد مي‌شوند، در آزمايشگاه طراحي شده‌اند.

اينمازب در يك آزمون باليني مورد آزمايش قرار گرفت كه در سال‌هاي ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ در طي شيوع بيماري ابولا در جمهوري دموكراتيك كنگو انجام شد. در اين آزمون باليني كه «آزمايش PALM» ناميده مي‌شود، چهار داروي توليدشده براي درمان ابولا مورد مقايسه قرار گرفتند و دو مورد از آن‌ها به‌عنوان داروهاي مؤثر براي درمان ابولا معرفي شدند كه يكي از اين داروها اينمازب بود.

آزمايش PALM اولين و بزرگ‌ترين تلاش براي اجراي يك آزمايش باليني دقيق در طي شيوع فعال يك بيماري بود. قبل از شروع اين آزمايش، سازمان بهداشت جهاني نگران بود كه انجام آزمايش در شرايط اضطراري ممكن است اثرات منفي بر روند مراقبت از بيماران داشته باشد. اين آزمايش و ساير مطالعات انجام‌شده در شيوع ابولا طي يك دهه گذشته، نشان داد كه تحقيقات علمي‌ در طي يك اپيدمي ‌امكان‌پذير است.

پژوهشگران اكنون از تجارب اپيدمي ابولا در طي بيماري همه‌گير كوويد ۱۹ استفاده مي‌كنند و در برخي از آزمايش‌هاي دارويي ضد ويروس كرونا از آزمايش PALM مدل‌سازي شده است.

آندره كاليل، استاد پزشكي در مركز پزشكي دانشگاه نبراسكا، مي‌گويد: «آنچه از ابولا آموخته‌ايم قطعا به ما كمك مي‌كند تا در همه‌گيري ويروس كرونا بهتر عمل كنيم.»


منبع the verge

از سراسر وب

  انديشه متخصصينات
كاراكتر باقي مانده

بيشتر بخوانيد