با كاهش تنها چند كيلوگرم وزن، خطر ابتلا به ديابت نصف مي‌شود

براساس پژوهشي در مقياس گسترده، كاهش وزن به اندازه‌ي تنها چند كيلوگرم، خطر ابتلا به ديابت نوع ۲ را تقريبا نصف مي‌كند.

براساس پژوهشي جديد كه نتايجش در مجله‌ي بين‌المللي JAMA Internal Medicine منتشر شد، حمايت از افراد مبتلا به پيش‌ديابت براي اعمال تغييرات كوچك در سبك زندگي و رژيم غذايي و فعاليت فيزيكي مي‌تواند خطر گسترش ديابت نوع ۲ را تقريبا به نصف كاهش دهد.

يافته‌هاي يادشده از پژوهش پيشگيري از ديابت نورفولك (NDPS) به‌دست آمدند كه بزرگ‌ترين پژوهش پيشگيري از ديابت دنيا در ۳۰ سال گذشته است. آزمايش پزشكي NDPS در بازه‌اي هشت‌ساله اجرا شد و بيش از ۱،۰۰۰ شخص مبتلا به پيش‌ديابت با خطر زياد ابتلا به ديابت نوع ۲ را پوشش داد. بر‌اساس پژوهش NDPS، اعمال تغييرات كوچك در سبك زندگي مثل كاهش وزن دو تا سه كيلوگرم و افزايش فعاليت فيزيكي در بازه‌اي دو‌ساله، به كاهش خطر ۴۰ تا ۴۷ درصدي ديابت نوع ۲ براي افراد مبتلا به پيش‌ديابت منجر شد.

تقريبا ۸ ‌ميليون نفر در بريتانيا به پيش‌ديابت و ۴/۵ ميليون نفر به ديابت نوع ۲ مبتلا هستند. NDPS با سرمايه‌گذاري ۲/۵ ميليون پوندي مؤسسه‌ي ملي پژوهش‌هاي سلامت (NIHR) و NIHR CRN شرقي توسعه يافت و بيمارستان دانشگاه نورفولك و نورويچ (NNUH) و دانشگاه شرق آنجليا (UEA) همراه‌با همكاراني از بيمارستان ايپسويچ و دانشگاه‌هاي بيرمنگام و اكستر آن را اداره مي‌كنند.

پژوهشگران در پژوهش يادشده تأثير سبك زندگي و تغييرات كوچكي مثل كاهش وزن و افزايش فعاليت فيزيكي را بر سلامت افراد مطالعه كردند. مهم‌تر از هر مسئله‌اي اين تغييرات حداقل دو سال ثابت ماندند و وزن آن‌ها بازنگشت. يافته‌هاي پژوهش يادشده اهميت زيادي دارند؛ زيرا تأثير تغيير سبك زندگي بر كاهش ريسك ابتلا به ديابت نوع ۲ را نشان مي‌دهند. پروفسور مايك سامپسون، پژوهشگر اصلي NDPS و مشاوره‌ي ديابت در NNUH مي‌گويد:

از نتايج اين آزمايش راضي هستيم؛ زيرا تاكنون نتيجه‌ي مطمئني از تأثير سبك زندگي بر پيشگيري از ديابت نوع ۲ در افراد مبتلا به پيش ديابت وجود ندارد. حالا اثر معنادار در پيشگيري از ديابت نوع ۲ را ثابت كرديم و مي‌توانيم خوش‌بين باشيم كه حتي كاهش وزن متوسط و افزايش فعاليت فيزيكي اثر زيادي بر پيشگيري از ديابت نوع ۲ مي‌گذارد. اين خبر خوشحال‌كننده‌اي براي ۸ ميليون شهروند بريتانيايي مبتلا به پيش‌ديابت است. نتايج اين آزمايش نشان مي‌دهند پيشگيري از ديابت در جمعيت‌هاي مشابه پيش‌ديابتي محتمل است  كه در برنامه‌ي ملي پيشگيري از ديابت NHS درمان شدند. البته به‌طور‌كلي روش‌هاي تشخيص ديابت و پيش‌ديابت در سال‌هاي اخير با تغييرات چشمگيري همراه بودند.

مطالعه پيشگيري از ديابت نورفولك بين سال‌هاي ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۸ انجام و از ۱۳۵ روش GP در شرق انگلستان استفاده شد. براساس نتايج، ۱۴۴ هزار نفر درمعرض خطر ابتلا به ديابت نوع ۲ قرار داشتند. در مرحله‌ي بعدي در بخش‌هاي نظارتي شرق انگلستان، ۱۳ هزار نفر از اين افراد در آزمايش خون هموگلوبين گليكوزه (HbA1c) و گلوكوز ناشتا و بيش از ۱،۰۰۰ نفر از افراد مبتلا به پيش‌‌ديابت براي آزمايش عملي سبك زندگي در آزمايش كنترلي تصادفي شركت كردند و  بيش از دو سال زيرانديشه متخصصين قرار گرفتند.

پژوهش‌هاي قبل از مطالعه‌هاي متمركز و پرهزينه در گروه‌هاي مختلف شركت‌كنندگان پيش‌ديابت استفاده كرده بودند؛ اما اين اولين‌بار است كه آثار كاهش ريسك ديابت در گروهي واقعي ديده مي‌شود. پروفسور مكس باخمن، يكي از پژوهشگران NDPS مي‌گويد:

مطالعه NDPS روي گروه‌ها كم‌هزينه‌تر از مطالعه‌هاي فردي است كه تنها در شرايط بهينه مؤثر هستند. به‌ازاي هر يازده نفر حاضر در مطالعه NDPS، يك مورد پيشگيري از ابتلا به ديابت نوع ۲ گزارش شد كه پيشرفتي واقعي است.

پروفسور كالين گريوز، از دانشگاه بيرمنگاه و سرپرست مشترك مطالعه NDPS مي‌گويد: «اگر پيش‌ديابت داشته باشيد، اين روش مي‌تواند مسير زندگي‌تان را تغيير دهد و با پيشگيري از ابتلا به ديابت نوع ۲، آينده‌اي سالم‌تر به‌ارمغان بياورد.» دكتر جين اسميت، يكي از همكاران NDPS از دانشگاه اكستر مي‌گويد: «ديابت نوع ۲ اشكال بزرگي براي سلامتي در سراسر جهان است. NDPS اتفاق مثبتي براي افراد و سيستم‌هاي بهداشت و درماني است و بر اهميت ارائه‌ي برنامه‌هاي ملي پيشگيري از ديابت نوع ۲ تأكيد مي‌كند. اين برنامه‌ها مي‌توانند از يافته‌هاي پژوهشي ما استفاده كنند.»

پروفسور جاناتان والابي، مدير بخش ملي ديابت و چاقي NHS انگلستان اعتقاد دارد: «اين پژوهش با‌توجه‌به سبك زندگي در برنامه‌ي پيشگيري از ديابت NHS، انتظارات را براي پيشگيري از ديابت نوع ۲ افزايش داده است. اين نتيجه براي برنامه‌ي پيشگيري از ديابت NHS و دستاوردهاي شركت‌كنندگان در طولاني‌مدت اميدواركننده است.» دكتر اليزابت روبرتسون، رئيس پژوهشي ديابت بريتانيا، نيز بيان مي‌كند:

از پژوهش جديد استقبال مي‌كنيم؛ چراكه نشان مي‌دهد برنامه‌ي حمايت گروهي مي‌تواند به پيشگيري از ديابت نوع ۲ در افرادي با خطر زياد كمك كند. اين آزمايش بر تأثير كاهش وزن و فعاليت‌هاي فيزيكي بر مزاياي درخورتوجه براي افراد درمعرض خطر ابتلا به ديابت نوع ۲ تأكيد مي‌كند. ديابت نوع ۲ بيماري خطرناكي است؛ اما با پژوهش مذكور مي‌تواند از بسياري از نمونه‌ها پيشگيري كرد يا ابتلا را به‌تأخير انداخت. ابزار Know Your Risk بريتانيا مي‌تواند به افراد در اندازه‌گيري خطر و برداشتن گام‌هايي براي كاهش خطرها كمك كند.


منبع sciencedaily

از سراسر وب

  انديشه متخصصينات
كاراكتر باقي مانده

بيشتر بخوانيد