شناسايي شش نوع پيش ديابت؛ نتيجه‌ي پژوهشي ۲۵ ساله

پژوهشگرها با تحليلي ۲۵ ساله و براساس معيارهايي مثل قند خون، ژنتيك، توزيع چربي بدني و سطح ليپيد خون، شش نوع پيش‌ديابت را شناسايي كردند.

سطح قند خون در افراد مبتلا به پيش‌ديابت، بالاتر از سطح عادي است و اين افراد معمولا مستعد ابتلا به ديابت نوع ۲ هستند. امروزه به لطف پژوهشي كه به شناسايي شش نوع مختلف پيش‌ديابت اختصاص دارد، توانايي پزشكان براي مديريت بهتر ريسك پيش‌ديابت افزايش يافته است.

پژوهشگرها براساس تحليلي ۲۵ ساله با ۸۹۹ شركت‌كننده، شش نوع پيش ديابت را براساس مجموعه‌هايي از شاخص‌هاي زيستي مشترك از جمله سطوح گلوكز، چربي كبد، توزيع چربي بدني، سطوح ليپيد خون و ريسك ژنتيكي دسته‌بندي كردند.

شش نوع پيش‌ديابت از انديشه متخصصين توسعه به ديابت نوع دو، سطح ريسك متفاوتي دارند و مي‌توانند به پژوهشگرها در جستجوي درمان‌هاي منطبق با هر نوع و همچنين مديريت پيش‌ديابت و عوارض ثانويه‌ي آن كمك كنند. به گفته‌ي هانس اولريچ هارينگ، پژوهشگر پزشكي مركز پژوهش‌هاي ديابت آلمان (DZD):

تاكنون امكان پيش‌بيني احتمال ابتلا به ديابت يا خطرهاي ديگري مثل نارسايي كليه يا ابتلا به نوع بي‌ضرر پيش‌ديابت با توجه به سطوح قند خون وجود نداشت.

دسته‌هاي ۱، ۲ و ۴ نشان‌دهنده‌ي ريسك ابتلاي پائين به ديابت هستند: اين دسته‌ها شامل شركت‌كنندگاني هستند كه داراي اضافه‌وزن نيستند يا افرادي كه با وجود اضافه‌وزن، سوخت‌وساز نسبتا سالمي دارند. دسته‌هاي ۳، ۵ و ۶ رابطه‌ي مستقيمي با افزايش ريسك ابتلا به ديابت و بيماري‌هاي ثانويه دارند.

افراد دسته‌ي سوم، انسولين اندكي توليد مي‌كنند و همچنين شاخص‌هاي زيستي مثل افزايش ضخامت اينتيما-مديا (IMT) را در سرخرگ‌هاي خود تجربه مي‌كنند. دسته‌ي پنجم شامل افرادي است كه نسبت به عوارض انسولين مقاومت بيشتر و چربي كبد بالاتري دارند.

دسته‌ي ششم داراي سطوح بالاتر انواع مشخص چربي‌ها (شامل چربي‌هاي شكمي و كليوي) هستند. اين افراد ريسك پائين‌تر توسعه‌ي ديابت را در مقايسه با دسته‌هاي سوم و پنجم تجربه مي‌كنند؛ اما ريسك مرگ و مير و احتمال نارسايي كليوي در آن‌ها بيشتر است. به گفته‌ي رابرت واگنر، متخصص ديابت DZD:

پيش‌ديابت هم مانند ديابت انواع مختلفي دارد كه از انديشه متخصصين سطح قند خون، فعاليت و ترشح انسولين، توزيع چربي بدني، چربي كبد و ريسك ژنتيكي، متفاوت هستند.

پژوهشگرها براي مطالعه بيشتر نتايج به مطالعه داده‌هاي تحليلي شامل ۶۸۱۰ ركورد جمع‌آوري‌شده در بريتانيا به‌عنوان بخشي از يك پروژه‌ي متفاوت پرداختند. انواع فرعي يكسان يا دسته‌ها هم در اين بخش مشابه شاخص‌ها و روش‌هاي مشابه شناسايي شدند.

پي بردن به تفاوت افراد از انديشه متخصصين احتمال توسعه‌ي ديابت و عوارض آن تفاوت بزرگي با دسته‌بندي تمام مبتلايان پيش‌ديابت در يك گروه دارد كه مي‌تواند ريسك‌هاي مختلفي داشته باشد. با توجه به افزايش تعداد مبتلايان به ديابت، آمار مبتلايان به ديابت نوع ۲ تا سال ۲۰۴۵ به ۷۰۰ ميليون نفر خواهد رسيد و نتيجه‌ي آن مرگ ميليون‌ها نفر در سال خواهد بود؛ در نتيجه بايد به‌سرعت براي پيش‌گيري اقدام كرد. به‌گفته‌ي آندرس فريسچ، متخصص ديابت DZD:

در پژوهش‌هاي مرتبط به‌ دنبال پياده‌سازي يافته‌هاي جديد براي طبقه‌بندي افراد در گروه‌هاي ريسك هستيم.

اين پژوهش در Nature Medicine منتشر شد.

 

 


منبع sciencealert

از سراسر وب

  انديشه متخصصينات
كاراكتر باقي مانده

بيشتر بخوانيد