فضاي منفي در عكاسي چيست؟

مرجع متخصصين ايران فضاي منفي در عكاسي چيست؟

شناخت و استفاده صحيح از فضاي منفي باعث خلق تصويري موفق و تأثيرگذار ‎مي‎‌شود. در اين مقاله، با فضاي منفي و استفاده متعادل از آن در تركيب‌بندي عكس‌ها آشنا خواهيم شد.

فضاي منفي در عكاسي و طراحي و مجسمه‌سازي به‌اندازه فضاي مثبت در تركيب‌بندي كلي اهميت دارد. به زبان ساده، فضاي مثبت همان سوژه اصلي و فضاي منفي يا فضاي سفيد محيط دربرگيرنده موضوع اصلي است. براي ثبت عكسي برجسته به درك و پيداكردن تعادل درست بين اين دو محيط نياز داريد. به‌منظور آشنايي بيشتر با اين موضوع با اخبار تخصصي، علمي، تكنولوژيكي، فناوري مرجع متخصصين ايران هراه باشيد.

براساس مقاله‎‌اي از Petapixel، فضاي منفي به چشمان تماشاگر فضايي براي تنفس و استراحت مي‌دهد؛ درنتيجه با تأكيد به موضوع عكس، توجه مخاطب بيشتر به سوژه اصلي متمركز مي‌شود. اگر فضاي منفي بيش‌ازاندازه شلوغ و پر از جزئيات باشد، تمركز تماشاگر از سوژه گرفته و بين تمام عناصر موجود در فضاي منفي توزيع مي‌شود.

مرجع متخصصين ايران فضاي منفي در عكاسي

براي درك بهتر موضوع به تصوير بالا دقت كنيد. مردي كه در گوشه سمت راست ايستاده است، فضاي مثبت و كل ديوار نارنجي فضاي منفي عكس را تشكيل مي‌دهد. اختصاص محيط بيشتر به فضاي منفي تأثير مثبتي بر بهتر ديده‌شدن نتيجه نهايي كار مي‌گذار و با اين كار توجه بيشتري به سوژه عكاسي جلب مي‌شود.

فضاي منفي سوژه عكستان را تعريف مي‌كند كه مانند توقفي بصري است. به‌بيان‌ديگر، فضاي منفي با عملكردي شبيه به بافر، تأثير منفي تركيب‌بندي شلوغ را كاهش مي‌دهد و محيطي براي استراحت چشم ايجاد مي‌كند. از ديگر تأثيرات مثبت استفاده صحيح از فضاي منفي، ايجاد رمزوراز در عكس است كه مخاطب را به ساختن ادامه داستان عكس تشويق مي‌كند. اين كار به‌طور گسترده‌اي بر احساسات و حس‌وحال تصوير تأثير مي‌گذارد.

افزايش فضاي منفي مي‌تواند به خلق تركيب‌بندي مناسب بينجامد كه نتيجه آن عكس‌هاي مينيمال با سوژه متمركز و نبود به‌هم‌ريختگي است.

مرجع متخصصين ايران فضاي منفي در عكاسي

نيكلاس گودن مدرس و عكاس شهري در لندن است. درادامه، تعدادي از آثار او را مشاهده مي‌كنيد كه نمونه‌اي از عكاسي خياباني مينيمال است.

مرجع متخصصين ايران فضاي منفي در عكاسي

مرجع متخصصين ايران فضاي منفي در عكاسي

مرجع متخصصين ايران فضاي منفي در عكاسي

مرجع متخصصين ايران فضاي منفي در عكاسي

تمام تصاوير بالا معماري اطراف شهر لندن را نمايش مي‌دهد. گودن با كاهش هرآنچه در قاب عكس وجود دارد، جذب و درك عكس را براي مخاطب ساده‌تر كرده است. او مي‌گويد هنگام عكاسي خياباني در لندن هميشه به فضاي منفي توجه مي‌كند.

در تصاوير بالا، سوژه اصلي عكس‌ها مردم هستند؛ اما تمامي فضا را اشغال نكرده‌اند. فضاي خالي موجود در عكس به‌طور خودكار چشم‌ها را به‌سمت سوژه مي‌كشاند و باعث برجستگي آن مي‌شود.


منبع petapixle

از سراسر وب

  انديشه متخصصينات
كاراكتر باقي مانده

بيشتر بخوانيد