مصاحبه اختصاصي اخبار تخصصي، علمي، تكنولوژيكي، فناوري مرجع متخصصين ايران

مصاحبه اختصاصي اخبار تخصصي، علمي، تكنولوژيكي، فناوري مرجع متخصصين ايران با مديران ارشد شركت‌هاي ايراني و خارجي و همچنين مصاحبه با فعالان حوزه‌ي فناوري

| ۲۲:۱۷ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ | 2 انديشه متخصصينات

| ۲۱:۱۱ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ | 7 انديشه متخصصينات

بيشتر بخوانيد