مايكروسافت مي‌گويد پروژه‌ي Natick موفقيت‌آميز بوده و راه‌اندازي مركز داده زيردريايي ازانديشه متخصصين منطقي، محيطي و اقتصادي كاملا امكان‌پذير است.

نخستين‌بار ايده‌ي راه‌اندازي مركز داده در زير آب در سال ۲۰۱۴ مطرح شد. سال ۲۰۱۵ نيز اولين نمونه‌ي مركز داده‌ي زيردريايي در مقياس كوچك و در سواحل كاليفرنيا براي چندين ماه آزمايش شد.

در سال ۲۰۱۸ مايكروسافت يك مركز داده‌ي كامل را براساس شرايط زير آب طراحي كرد و آن را در اعماق درياي نزديك به جزاير اوركني اسكاتلند مستقر كرد. اين مركز داده داراي ۸۶۴ سرور با ظرفيت ۲۷٫۶ پتابايت است كه در عمق ۳۵ متري قرار گرفته بود. امروز شركت مايكروسافت اعلام كرد كه انجام اين آزمايش موفقيت‌آميز بوده است. شواهد به‌دست‌آمده از اين آزمايش نشان مي‌دهد كه ايده‌ي احداث و راه‌اندازي مركز داده درون دريا واقعا كارآمد است.

غرق كردن مركز داده درون آب شايد در وهله‌ي اول تاحدي عجيب به‌انديشه متخصصين برسد؛ اما تيم Project Natick مايكروسافت پيش‌بيني كرده بود كه قرارگيري مركز داده‌ها در زير آب نتايج مثبتي ازانديشه متخصصين بازدهي و صرفه‌جويي در انرژي به بار خواهد آورد.

ديتاسنترها در خشكي به‌علت وجود اكسيژن، رطوبت و كنترل تغييرات دمايي با اشكالاتي نظير زنگ‌زدگي مواجه مي‌شوند؛ اما در محيط زير آب به‌علت كنترل بيشتر روي دما، اين اشكالات كمتر رخ مي‌دهد. ايده‌ي نهايي اين است كه انواع اين سرورها در اندازه‌ي هاي بزرگ و كوچك در سواحل مدانديشه متخصصين مستقر شوند و دسترسي بهتري به منابع ابري اطلاعاتي براي افراد پيرامون آن فراهم كنند.

مايكروسافت در وبلاگ خود جزئياتي را از نتايج اين آزمايش منتشر كرد كه حكايت از كاهش ضريب خرابي (Failure Rate) در اين مركز داده دارد. بن كالچر از مايكروسافت كه مسئوليت هدايت پروژه‌ي Natick مايكروسافت را به‌عهده داشته است، گفت: «نرخ شكست در آب، يك‌هشتم ميزاني است كه در خشكي اتفاق مي‌افتد.»

تيم مايكروسافت حدس مي‌زند كه علت اين كاهش چشم‌گير در نرخ خرابي به‌علت عدم حضور انسان اتفاق افتاده است و پمپ‌كردن نيتروژن به‌جاي اكسيژن در كپسول مزيد برعلت شده است. آقاي كالچر در ادامه گفته است: «احتمال مي‌رود وجود نيتروژن از زنگ‌زدگي جلوگيري كرده است.» كاهش نرخ خرابي از آنجايي اهميت دارد كه سرويس‌دهي به مركز داده‌اي كه در زير آب است اشكالات زيادي به‌همراه خواهد داشت؛ بنابراين كاهش نرخ خرابي سبب مي‌شود از اين انديشه متخصصين نيز اجراي اين طرح قابل توجيه باشد.

پروژه‌ي Natick مايكروسافت در تلاش است تا مركز داده‌اي پاك ارائه كند تا جايگزين سرورهاي كنوني شوند. ازاين‌رو، انتخاب جزاير اوركني اسكاتلند در راستاي اين هدف بوده است. زيرا يكي از محل‌هاي تحقيقاتي مركز انرژي دريايي اروپا به‌شمار مي‌رود كه در آن انواع توربين‌ها و مبدل‌هاي انرژي موج آزمايش مي‌شوند. بنابراين، تمام برق اوركني از ميدان‌هاي خورشيدي و بادي تأمين مي‌شود و خوشبختانه در تأمين انرژي لازم براي مركز داده زيردريايي مايكروسافت نيز اشكالي به‌وجود نيامد.

مايكروسافت هنوز درباره‌ي اينكه چه زماني ديتاسنتر زيردريايي به يك محصول تجاري تبديل مي‌شود، مطمئن نيست؛ اما مطالعات انجام‌شده حكايت از آن دارد كه اين ايده ارزشمند است و اكنون مي‌تواند از فاز علمي و مطالعاتي خارج و براي توليد تجاري به‌دست مهندسان سپرده شود.

دانلود


منبع bbc zdnet theverge

از سراسر وب

  انديشه متخصصينات
كاراكتر باقي مانده

بيشتر بخوانيد