راهنماي خريد هوشمند

از تجربه‌ي متخصص كارشناسان اخبار تخصصي، علمي، تكنولوژيكي، فناوري مرجع متخصصين ايران براي انتخاب بهترين محصول با بودجه و معيارهاي مورد انديشه متخصصين خود استفاده كنيد

مرحله اول: محصول مورد انديشه متخصصين خود را انتخاب كنيد
مرحله دوم: بازه ارزش محصول مورد انديشه متخصصين خود را مشخص كنيد
محدوده ارزش
مرحله سوم: اولويت ها

محبوب‌ترين محصولات

مرجع متخصصين ايران
SanDisk Extreme Pro SDXC Class 10 UHS-I U3 512GB
مرجع متخصصين ايران
Samsung Evo Plus microSDXC Class 10 UHS-I U3 64GB
مرجع متخصصين ايران
SanDisk Ultra A1 microSDXC Class 10 UHS-I U1 128GB
مرجع متخصصين ايران
SanDisk Ultra microSDXC Class 10 UHS-I U1 64GB
مرجع متخصصين ايران
Prime Extreme microSDXC Class 10 UHS-U3 64GB
مرجع متخصصين ايران
Silicon Power Elite SDHC Class 10 UHS-I U1 16GB
مرجع متخصصين ايران
x-Energy IPM microSDXC Class UHS-I U3 64 GB
مرجع متخصصين ايران
Data+ IPM microSDHC Class 10 16GB
مرجع متخصصين ايران
Viccoman Final 600X microSDHC Class 10 UHS-I U3 32GB
مرجع متخصصين ايران
Viccoman Final 600x microSDHC Class 10 UHS-I U3 128GB
مرجع متخصصين ايران
ADATA Premier One V90 SDXC Class 10 UHS-II U3 256GB
مرجع متخصصين ايران
SanDisk microSDXC Class 10 UHS-I U1 128GB
مرجع متخصصين ايران
SanDisk Extreme Pro V30 SDXC Class 10 UHS-I U3 64GB
مرجع متخصصين ايران
Viccoman Extra 533X microSDHC Class 10 UHS-I U1 32GB
مرجع متخصصين ايران
Samsung Evo Plus microSDXC Class 10 UHS-I U1 256GB
مرجع متخصصين ايران
Silicon Power Superior Pro SDXC Class UHS-I U3 64GB
مرجع متخصصين ايران
Samsung Evo Plus microSDHC Class 10 UHS-I U1 32GB
مرجع متخصصين ايران
Dr memory DR6022 microSDHC Class 10 32GB
مرجع متخصصين ايران
Samsung Evo Plus microSDXC Class 10 UHS-I U1 64GB
مرجع متخصصين ايران
Silicon Power Elite microSDXC Class 10 UHS-I U1 64GB
مرجع متخصصين ايران
Ridata microSDHC Class 10 UHS-I U1 32GB
مرجع متخصصين ايران
Toshiba M203 microSDHC Class 10 UHS-I U1 32GB
مرجع متخصصين ايران
DataLand 600x microSDXC Class 10 UHS-I U3 64GB
مرجع متخصصين ايران
SanDisk Extreme Pro V30 SDXC Class 10 UHS-I U3 256GB
مرجع متخصصين ايران
x-Energy IPM microSDHC Class 10 UHS-I U1 32GB
مرجع متخصصين ايران
ADATA Premier V10 A1 microSDXC Class 10 UHS-I U1 128GB
مرجع متخصصين ايران
Silicon Power Elite microSDXC Class 10 UHS-I U1 128GB
مرجع متخصصين ايران
Data+ IPM microSDHC Class 10 32GB
مرجع متخصصين ايران
Viccoman Extra 320x microSDHC Class 10 UHS-I U1 32GB
مرجع متخصصين ايران
Nokia MU-45 microSDHC Class 4 32GB
مرجع متخصصين ايران
SanDisk Extreme Pro V30 SDXC Class 10 UHS-I U3 128GB
مرجع متخصصين ايران
Kingstar microSDHC Class 10 UHS-I U1 8GB
مرجع متخصصين ايران
Philips FM64SD55B SDXC UHS-I U1 64GB
مرجع متخصصين ايران
Team Group microSDXC Class 10 UHS-I U1 128GB
مرجع متخصصين ايران
ADATA Premier One V90 microSDXC Class 10 UHS-II U3 64GB
مرجع متخصصين ايران
Galexbit Turbo+ microSDHC Class 10 UHS-I U1 64GB
مرجع متخصصين ايران
ADATA Premier V10 A1 microSDXC Class 10 UHS-I U1 256GB
مرجع متخصصين ايران
Silicon Power CF 8GB
مرجع متخصصين ايران
Data+ AT180525 microSDHC Class 10 32GB
مرجع متخصصين ايران
Toshiba Exceria M302 microSDHC Class 10 UHS-I 64GB

جديدترين محصولات


محبوب‌ترين مقايسه‌ها


مطالب ويژه