دبير شوراي عالي فضاي مجازي در مراسم امضاي تفاهم‌نامه همكاري شركت مخابرات با سنديكاي مخابرات اعلام كرد كه سيستم مخابراتي كشور دچار تأخير است.

صبح امروز، سه‌شنبه، مراسم امضاي تفاهم‌نامه‌ي همكاري ميان شركت مخابرات ايران و سنديكاي صنعت مخابرات برگزار شد. اين مراسم كه در حاشيه‌ي بازديد از نمايشگاه دستاوردهاي بومي شبكه ملي اطلاعات برگزار شده است، بر توسعه‌ي تجهيزات شبكه ملي اطلاعات تأكيد دارد.

دبير شوراي عالي فضاي مجازي در اين مراسم اعلام كرد كه «سيستم ثابت مخابرات دچار تأخير است و جبران اين تأخير بايد در اولويت قرار بگيرد تا شبكه‌ي موبايل كشور را كامل كند.» ابوالحسن فيروزآبادي معتقد است كه با استفاده از توليدات بومي مي‌توان به روزهاي خوش اقتصاد مقاومتي در حوزه‌ي فناوري خوش‌بين بود.

فيروزآبادي با اعلام اينكه بخش عمده‌ي نيازهاي ارتباطي كشور ازانديشه متخصصين پهناي باند و خدمات بايد روي شبكه ثابت باشد، گفت عدم توازني در بخش سرمايه‌گذاري اين بخش وجود دارد: بنابراين سرمايه‌گذاري در توسعه‌ي شبكه ثابت كشور بايد مورد توجه ويژه‌اي قرار گيرد.

فيروزآبادي: سيستم ثابت مخابرات دچار تأخير است و اين تأخير بايد جبران شود تا شبكه موبايل كشور را كامل كند

به نقل از ايرنا، فيروزآبادي همچنين از تلاش وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات براي درانديشه متخصصينگرفتن بودجه‌اي به‌منظور تأمين شبكه مترو خبر داد. وي گفت به اين واسطه مي‌توان سهام‌دارها را تجميع كرد و نتيجه‌ي بهتري به‌دست آورد.

دبير شوراي عالي فضاي مجازي با اشاره به اينكه ايران ناگزير به تهيه‌ي تجهيزات از داخل كشور است، اعلام كرد اين موضوع مايه‌ي خوشحالي است؛ چرا كه كشور در سطح خوبي از توليد تجهيزات فناوري قرار دارد و مي‌تواند در اين حوزه‌ها فعاليت بيشتري داشته باشد.

برهمين‌اساس، امروز تفاهم‌نامه‌اي به ارزش ۳هزار ميليارد تومان ميان شركت مخابرات ايران و سنديكاي صنعت مخابرات براي توسعه و ايجاد زيرساخت‌هاي شبكه ملي اطلاعات امضا شد. رئيس شركت مخابرات ايران اعلام كرد كه شركت مخابرات، تكاليفي در حوزه‌ي شبكه ملي اطلاعات دارد كه بايد آن‌ها را تحقق بخشد؛ ازجمله اينكه زيرساخت مناسبي را در شبكه ملي اطلاعات، به‌خصوص در حوزه‌ي مترو و لايه‌هاي مختلف شبكه ايجاد كند.

مجيد صدري همچنين اضافه كرد كه سرمايه‌گذاري‌ها در اين زمينه بايد به‌سمتي برود كه از توليدات داخلي استفاده شود. به‌گفته‌ي او، هم‌اكنون نيز بالغ‌بر ۷۵ درصد از تجهيزات شركت مخابرات با توليدات داخلي توسعه داده شده است.

امضاي تفاهم‌نامه‌ي شركت مخابرات با سنديكاي صنعت مخابرات به‌معناي دادن تعهد براي سرمايه‌گذاري ۳۰۰۰ميلياردي مخابرات براي توسعه زيرساخت‌هاي موردنياز شبكه ملي اطلاعات است. صدري اضافه مي‌كند كه طي دو سال گذشته هم، ۱۰۰ ميليون يورو تجهيزات توليد داخلي شده كه پيش از اين، از خارج كشور تهيه مي‌شد. به‌علاوه ۲ هزار ميليارد تومان هم در لايه‌هاي دسترسي خود مخابرات هزينه شده است.

رئيس شركت مخابرات توضيح مي‌دهد كه درمجموع ۵هزار ميليارد تومان براي ساخت داخلي تجهيزات سرمايه‌گذاري شده است كه ۳هزار ميليارد آن متعلق به شبكه ملي اطلاعات است.  

به‌گفته‌ي فرامرز رستگار، دبير سنديكاي مخابرات ايران، در دبيرخانه‌اي با نام «بومي‌سازي شبكه ملي اطلاعات» اطلاعات لازم از ۲۰ اپراتور جمع‌آوري و بر اين اساس، نيازهاي شبكه ملي اطلاعات تجميع شد. به‌گفته‌ي رستگار با جمع‌آوري اين نيازها، برنامه‌ي دو ساله‌اي براي رسيدگي به وضعيت توليد داخلي تنظيم شد.

دبير سنديكاي مخابرات مي‌گويد هم‌اكنون بخشي از تجهيزات مخابراتي از خارج كشور تأمين مي‌شود و بنا بر اين گذاشته شده تا انتهاي سال ۱۴۰۰، بومي‌سازي در اين بخش صورت بگيرد و تعادلي ميان عرضه و تقاضا شكل گيرد.

به‌بيان رستگار، تأكيد كشور بر بومي‌سازي تكنولوژي پيشرفته است و قرار نيست روي تكنولوژي‌هاي كوچك و متوسط زمان گذاشته شود. وي اضافه كرد كه در اين نمايشگاه سعي بر آن بود تا برخي دستاوردهاي حوزه‌ي فناوري ارائه شوند كه متخصصان و اپراتورها چندان در جريان آن‌ها نيستند. 


از سراسر وب

  انديشه متخصصينات
كاراكتر باقي مانده

بيشتر بخوانيد