اپليكيشن فروشگاه زنجيره‌اي رفاه در همكاري با فون‌پي توسعه مي‌يابد

مرجع متخصصين ايران اپليكيشن فروشگاه زنجيره‌اي رفاه در همكاري با فون‌پي توسعه مي‌يابد

فون‌پي كه جزو اولين سرويس‌هاي پرداخت مخصوصا در حوزه‌ي حمل‌و‌نقل به شمار مي‌رود از همكاري با فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي رفاه به منظور توسعه‌ي اپليكيشن اين فروشگاه زنجيره‌اي خبر داده است. 

فون‌پي را بايد جزو اولين‌ سرويس‌هاي فين‌تك خواند كه اتفاقا در حوزه‌اي شروع به كار كرد كه خلا آن احساس مي‌شد. كارنامه خدمات فون‌پي نشان از اين دارد در حوزه پرداخت الكترونيك كرايه تاكسي سبب ارتقاء كيفيت خدمات ناوگان حمل‌و‌نقل درون شهري و  بهبود زندگي شهروندان شده است. حال فون‌پي خبر از ورود به حوزه‌ي جديدي داده است. براساس اطلاعات ارائه شده، طبق توافقات صورت گرفته، فون‌پي با فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي رفاه همكاري مي‌كند. 

مهدي برخورداري فيروزآبادي مديرعامل فون‌پي درباره شروع همكاري با مجموعه فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي «رفاه» مي‌گويد:

فون پي در اين همكاري زيرساخت و تجربه انباشته در حوزه پرداخت را براي ارائه خدمات  در قالب كارت خريد براي مجموعه فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي رفاه به كار مي‌گيرد. ما در اين همكاري به‌دنبال ايجاد ارزش پايدار و افزايش توان خريد مردم از فروشگاه‌هاي رفاه هستيم. 

برخورداري در مورد نحوه اين همكاري اينطور اضافه مي‌كند:

پيرو اين همكاري و طي يك برنامه زمان‌بندي شده، در مرحله نخست فون‌پي ارائه خدمات خود در قالب كارت خريد را با حضور بازيگران فعلي و همكاري شبكه بانكي پيش خواهد گرفت و در ادامه براساس توانمندي‌ها و تجربه كسب شده در حوزه پرداخت الكترونيك تاكسي و پتانسيل‌هاي موجود در زيرساخت تقويت شده فون‌پي، روزبه‌روز همكاري خود را با مجموعه فروشگاهي رفاه گسترش خواهد داد. 

كارت خريد رفاه، كارت اختصاصي است كه به دارندگان آن اين امكان را مي‌هد تا از خدمات متنوع  بيش از ۱۱۰۰ شعبه فروشگاه رفاه در سراسر كشور و هزاران عامل فروش رفاه استفاده كنند. از مزاياي اين كارت امكان خريد اعتباري با ايجاد مهلت بازپرداخت و بهره‌مندي از تخفيف‌ها است. گفته مي‌شود در آينده ارائه سرويس بازگشت وجه نقد به متخصصان نيز با بهره‌گيري از پتانسيل هاي بازيگران فعلي اكوسيستم در اين كارت فعال خواهد شد.

رسول محمدي مديرعامل و عضو هيئت مديره فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي رفاه نيز با ابراز اميدواري در مورد شروع همكاري با فون‌پي تصريح‌كرد:

با شكل‌گيري اين همكاري در تلاش هستيم تا توانمندي‌هاي رفاه براي برطرف كردن نيازهاي پرداخت توسعه پيدا كند و خدمات متنوعي در اختيار خريدكنندگان از رفاه قرار بگيرد.  

مصطفي طهماسبي مدير توسعه كسب‌و‌كار فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي رفاه درباره برنامه آينده  همكاري با فون‌پي مي‌گويد: 

اين همكاري پيرو برنامه‌هاي بلند مدت رفاه جهت تقويت زيرساخت‌هاي فناوري و ورود به عرصه‌هاي جديد نوآوري است. خوشحاليم اين همكاري با فون‌پي يكي از كسب و كارهاي سرآمد، فعال و خوشنام در حوزه فين‌تك صورت گرفته است چرا كه مبرهن است كه حضور پيشتازانه فون‌پي و تغييراتي كه در صنعت اكوسيستم فين‌تك ايران ايجاد كرده سبب تسهيل ورود بازيگران به فين تك شده است.

 به گفته‌ي مصطفي طهماسبي هدف اصلي اين همكاري بهره‌گيري از پتانسيل‌هاي فون‌پي به‌عنوان اولين اپليكيشن و كيف پول‌ عملياتي در پرداخت الكترونيك كرايه تاكسي و فعال در حوزه فين‌تك در جريان‌هاي پرداختي رفاه است و در فاز آتي توسعه اپليكيشن با برند مشترك نيز با اين شركت در برنامه عملياتي قرار خواهد گرفت.


منبع فون‌پي

از سراسر وب

  انديشه متخصصينات
كاراكتر باقي مانده

بيشتر بخوانيد