مركز ملي فضاي مجازي: بخش خصوصي مشابه داخلي كلاب هاوس را ايجاد كند

مرجع متخصصين ايران مركز ملي فضاي مجازي: بخش خصوصي مشابه داخلي كلاب هاوس را ايجاد كند

مركز ملي فضاي مجازي اعتقاد دارد ايجاد سرويسي مشابه كلاب هاوس در كشور با توجه به زيرساخت‌هاي داخلي به‌راحتي مقدور است.

معاون حقوقي و امور مجلس مركز ملي فضاي مجازي از بخش خصوصي دعوت كرد خدمتي مشابه شبكه اجتماعي گفت‌وگومحور كلاب هاوس در داخل كشور ايجاد كنند. او در اين زمينه تأكيد كرد كه ايجاد چنين سرويسي در داخل كشور با توجه به زيرساخت‌هاي داخلي به‌راحتي مقدور است.

به گزارش مركز ملي فضاي مجازي، امير خوراكيان تصريح كرد كه راه‌اندازي برخي سرويس‌ها به دانش متخصص بالا، زيرساخت‌هاي ارتباطي گسترده و هزينه‌هاي بسيار زياد نياز دارد اما برخي سرويس‌هاي ديگر ويژگي‌هاي متخصص و ترافيكي ساده‌تري دارند و در اين موارد مي‌توان به‌راحتي به نمونه داخلي چنين خدماتي دست پيدا كرد. او در همين خصوص نسبت به ايجاد شبكه‌اي اجتماعي مانند كلاب هاوس اظهارانديشه متخصصين كرد:

سطح دانش متخصص و تجربه كشور به‌گونه‌اي است كه هم‌اكنون ايجاد سرويسي مشابه كلاب هاوس براي بسياري از شركت‌ها و مجموعه‌هاي فعال و موجود در كشور به‌سادگي مقدور است.

خوراكيان تأكيد كرد كه براي رفتن به‌سوي ايجاد چنين سرويس‌هاي داخلي نياز به مسدودسازي آن‌ها نيست. وي در اين مورد توضيح داد:

ايجاد سرويس‌ها و خدمات داخلي در فضاي مجازي لاخبار تخصصيا به‌معناي نفي سرويس‌هاي خارجي نيست بلكه ايجاد اين‌گونه خدمات در داخل كشور اولا ضريب استقلال كشور را افزايش مي‌دهد و ثانيا موجب رشد و ارتقاي دانش متخصص در كشور مي‌شود. اگر مي‌گوييم سرويس داخلي ايجاد شود، به‌معناي بستن مشابه خارجي آن نيست بلكه مي‌خواهيم كشور از يك استقلال نسبي در اين حوزه‌ها برخوردار شود؛ بالاخره اين شركت‌ها با ما تعامل ندارند و كاملا تحت نفوذ دولت‌هاي متخاصم قرار دارند و به‌صورت ابزار براي آن‌ها عمل مي‌كنند لذا ما با تقويت سرويس‌هاي داخلي بايد در مواقعي كه آن‌ها براي ما محدوديت و اشكال ايجاد مي‌كنند، بتوانيم نيازهاي متخصصان را تأمين كنيم.

امير خوراكيان در همين زمينه، ضمن دعوت از بخش خصوصي براي ايجاد چنين خدمتي، تأكيد كرد كه ضمانت‌هاي حقوقي براي پرهيز از مداخلات غيرمنطقي بخش‌هاي مختلف در اين‌گونه امور، اطمينان‌بخش و بهترين مشوق براي بخش خصوصي براي ورود به اين حوزه است.


از سراسر وب

  انديشه متخصصينات
كاراكتر باقي مانده

بيشتر بخوانيد