عضو تحريريه

محمدرضا اشتري

،
درباره من:
دبير بخش خودرو در اخبار تخصصي، علمي، تكنولوژيكي، فناوري مرجع متخصصين ايران نويسنده و مترجم مقالات علمي از سال ۱۳۹۰ مهندس برق قدرت و علاقه مند خودرو، عكاسي و فيلم‌سازي صنعتي>>>> اينستاگرام @Ashtarimr >>>> تلگرام: Ashtarimr، >>>>>>>> رايانامه: [email protected]