اخبار تخصصي‌كست

پادكست ويديويي اخبار تخصصي، علمي، تكنولوژيكي، فناوري مرجع متخصصين ايران در باره‌ي گجت‌ها يا فناوري‌هاي مختلف و مباحثه در باره‌ي كم و كيف آن‌ها

| ۲۲:۳۰ ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ | 5 انديشه متخصصينات

بيشتر بخوانيد