با اين طراحي‌هاي هوشمندانه، حتي در آپارتمان كوچك هم نگراني بابت كمبود فضا نخواهيد داشت.

خيلي‌ها به‌اشتباه فكر مي‌كنند طراحي يعني محصول چگونه به‌انديشه متخصصين مي‌رسد؛ اما تلقي ما از طراحي اين نيست. طراحي صرفا اينكه محصول چگونه به‌انديشه متخصصين مي‌رسد يا چه حسي به متخصص مي‌دهد، نيست؛ بلكه يعني محصول چگونه كار مي‌كند.

استيو جابز 

تماشا در يوتيوب


منبع YOUTUBE

از سراسر وب

  انديشه متخصصينات
كاراكتر باقي مانده

بيشتر بخوانيد