طرح فروش نقد و اقساط وانت مزدا كارا 2000 و فوتون تونلند؛ ويژه آذر ۹۹

پيش‌فروش اقساطي وانت كارا (مزدا) در دو مدل تك كابين و دو كابين توسط گروه بهمن موتور انجام مي‌شود. ايران‌خودرو هم فروش فوري پيكاپ فوتون تونلند را با دو نوع پيشرانه بنزيني و ديزل انجام مي‌دهد.

در شرايط فروش جديد شركت بهمن ليزينگ، وانت كارا تك كابين و دو كابين به‌صورت اقساطي عرضه مي‌شود. خودرو خريداري‌شده، بعد از ۴۵ روز كاري تحويل خواهد شد.

فروش وانت كارا تك كابين و دو كابين از روز شنبه مورخ ۹۹/۰۹/۰۱ آغاز مي‌شود و تا روز چهارشنبه ۹۹/۰۹/۰۵ برقرار است و فاصله اقساط براي هر خودرو به‌صورت ماهانه يا دو ماه يك بار خواهد بود. تمام خودروهاي خريداري‌شده تنها در شهر تهران تحويل خريدار خواهند شد.

ارزش نهايي (نقدي) وانت كارا تك‌كابين و دو كابين اعلام نشده استِ اما از نوع اقساط مي‌توان حدود ارزش اين خودروها را ۳۰۰ ميليون تومان برآورد كرد.

وانت مزداپرداخت زمان نام نويسيپرداخت زمان تحويلاقساط ۲۴ ماههاقساط ۳۶ ماههاقساط ۴۸ ماهه
كارا 2000 تك كابين۸۰,۰۰۰,۰۰۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰۶۱,۸۵۰,۰۰۰۴۸,۰۱۰,۰۰۰۴۱,۵۵۰,۰۰۰
كارا 2000 تك كابين۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰-۲۴,۹۵۰,۰۰۰۱۹,۸۷۰,۰۰۰۱۷,۵۴۰,۰۰۰
وانت مزداپرداخت زمان نام نويسيپرداخت زمان تحويلاقساط ۲۴ ماههاقساط ۳۶ ماههاقساط ۴۸ ماهه
كارا 2000 دو كابين۹۰,۰۰۰,۰۰۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰۱۲,۸۵۳,۰۰۰۹,۹۷۲,۰۰۰۸,۶۲۳,۰۰۰
كارا 2000 تك كابين۱۹۲۰۰۰,۰۰۰-۴,۹۴۹,۰۰۰۳,۹۴۹,۰۰۰۳۴,۸۴۰,۰۰۰

در طرح فروش ايران‌خودرو، ارزش قطعي وانت فوتون تونلند بنزيني، ۷۸۷ ميليون تومان و ارزش مدل ديزلي، ۸۳۷ ميليون تومان است. موعد تحويل اين خودروها، اسفند ۹۹، فرودين و ارديبهشت ۱۴۰۰ خواهد بود.

فوتون تونلند ديزليپرداخت زمان نام نويسيپرداخت دومپرداخت سومپرداخت چهارماقساط ۱۲ ماههزمان تحويل
نقدي۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰----اسفند ۹۹
نقدي دومرحله‌اي۶۰,۳۰۰,۰۰۰۲۳۴ ميليون تومان (۳۰ بهمن ۹۹)---فرودين ۱۴۰۰ 
نقدي سه‌مرحله‌اي۶۰,۳۰۰,۰۰۰۱۱۷ ميليون تومان (۳۰ دي۹۹)۱۱۷ ميليون تومان (۳۰ دي۹۹)-ارديبهشت ۱۴۰۰
نقدي چهارمرحله‌اي۶۰,۳۰۰,۰۰۰۷۸ ميليون تومان (۳۰ دي۹۹)۷۸ ميليون تومان (۳۰ دي۹۹)۷۸ ميليون تومان (۳۰ دي۹۹)-ارديبهشت ۱۴۰۰
اقساط ۱۲ ماهه۶۰,۳۰۰,۰۰۰بنا بر نوع قرارداد--۱۱ تا ۴۰ ميليون تومانارديبهشت ۱۴۰۰
فوتون تونلند بنزينيپرداخت زمان نام نويسيپرداخت دومپرداخت سومپرداخت چهارماقساط ۱۲ ماههزمان تحويل
نقدي۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰----اسفند ۹۹
نقدي دو مرحله‌اي۵۵,۳۰۰,۰۰۰۲۳۴ ميليون تومان (۳۰ بهمن ۹۹)---فرودين ۱۴۰۰ 
نقدي سه مرحله‌اي۵۵,۳۰۰,۰۰۰۱۱۷ ميليون تومان (۳۰ دي۹۹)۱۱۷ ميليون تومان (۳۰ دي۹۹)-ارديبهشت ۱۴۰۰
نقدي چهار مرحله‌اي۵۵,۳۰۰,۰۰۰۷۸ ميليون تومان (۳۰ دي۹۹)۷۸ ميليون تومان (۳۰ دي۹۹)۷۸ ميليون تومان (۳۰ دي۹۹)-ارديبهشت ۱۴۰۰
اقساط ۱۲ ماهه۵۵,۳۰۰,۰۰۰بنا بر نوع قرارداد--۱۱ تا ۴۰ ميليون تومانارديبهشت ۱۴۰۰


از سراسر وب

  انديشه متخصصينات
كاراكتر باقي مانده

بيشتر بخوانيد