عصر هوش مصنوعي و اهداف جديد شركت‌ها

ديپ فيك چه مزيت‌هايي دارد؟

ديپ فيك چيست؛ وقتي مرزي بين حقيقت و دروغ باقي نمي‌ماند

هوش مصنوعي

هوش مصنوعي به سيستم‌هايي گفته مي‌شود كه مي‌توانند واكنش‌هايي مشابه رفتارهاي هوشمند انساني از جمله درك شرايط پيچيده، شبيه‌سازي فرايندهاي تفكري و شيوه‌هاي استدلالي انساني و پاسخ موفق به آنها، يادگيري و توانايي كسب دانش و استدلال براي حل مسايل را داشته باشند.

بيشتر بخوانيد