ماينر رفسنجان خاموش شد

استخراج رمز ارز در فارم رفسنجان، متعلق به شركت ايراني توسعه سرمايه‌گذاري ايران و چين با دستور مديرعامل شركت توزيع برق استان كرمان متوقف شد.

مديرعامل شركت توزيع برق استان كرمان دستور توقف استخراج رمز ارز در فارم رفسنجان را دارد. اين فارم متعلق به شركت ايراني توسعه سرمايه‌گذاري ايران و چين است.

به گزارش فارس، با اينكه ميزان استفاده از برق در مزرعه استخراج رمز ارز رفسنجان معادل ۱۷۴ مگاوات و معادل ۰/۴ درصد از كل مصرف برق كشور است، اين مزرعه به‌دليل اعتراض مردم و مسئله‌ي آلودگي هوا ناشي از كمبود برق خاموش شد. ابوذر صالحي، مديركل روابط عمومي شركت توانير در همين راستا گفت: «بنا به درخواست مردم شريف ايران، ماينر رفسنجان امروز خاموش شد.»

صالحي درخصوص داشتن مجوز مزرعه رفسنجان نيز اظهار كرد، ازآنجاكه استخراج رمز ارز به‌عنوان صنعت داراي مجوز قانوني است، ولي اولويت فعلي در كشور، استمرار تأمين برق واحدهاي مسكوني است. پيش از اين هم وزارت نيرو اعلام كرده بود كه در شرايط كمبود برق، واحدهاي استخراج رمز ارز بايد به‌كمك اين وزارت‌خانه بيايند.

به گزارش وزارت نيرو، مركز استخراج رمزارز مستقر در منطقه‌ي ويژه‌ي اقتصادي رفسنجان استان كرمان با ظرفيت ۱۴۰ مگاوات، بزرگ‌ترين مركز قانوني استخراج رمز ارز در كشور است.

سخن‌گوي صنعت برق چندي پيش، ميزان مصرف برق متعلق به استخراج رمزارز در كشور را ۶۰۰ مگاوات اعلام كرد كه حدود يك درصد از كل مصرف روزانه برق در دي‌ماه را شامل مي‌شود.

*عكس تزييني است.


منبع فارس

از سراسر وب

  انديشه متخصصينات
كاراكتر باقي مانده

بيشتر بخوانيد