تعرفه برق مراكز استخراج‌ رمزارز ۱۶۵۰ تومان تعيين شد

مرجع متخصصين ايران تعرفه برق مراكز استخراج‌ رمزارز ۱۶۵۰ تومان تعيين شد

وزارت نيرو با اعلام تعرفه جديد مراكز استخراج رمزارز، چهار روش تأمين برق اين مراكز را معرفي كرد.

طبق اعلام وزارت نيرو، تأمين برق مراكز استخراج رمزارزها مشروط به تدارك و ارائه مجوز معتبر است. برق مراكز استخراج رمزارز با يكي از اين چهار روش تأمين خواهد شد: ۱. ازطريق نيروگاه‌هاي تجديدپذير؛ ۲. از‌طريق سرمايه‌گذاري در بهينه‌سازي؛ ۳. ازطريق نصب و بهره‌برداري از مولدهاي حرارتي؛ ۴. ازطريق اتصال به شبكه و خريد انرژي از شركت برق.

به‌گزارش پايگاه اطلاع‌رساني وزارت نيرو، بهاي هر كيلووات‌ساعت برق مصرفي مراكز استخراج رمزارزها ۱۶هزار و ۵۷۴ ريال تعيين شده است. همچنين به‌منظور مديريت مصرف برق، استفاده از انرژي برق شبكه براي استخراج رمزارزها در اوقات نوع يك (اوج بحراني) ممنوع است. در اوقات نوع دو (محدوديت‌دار) نيز بهاي هر كيلووات‌ساعت انرژي برق با ضريب دو و در اوقات نوع سه (عادي) با ضريب نيم محاسبه و دريافت مي‌شود.

وزارت نيرو تأكيد كرده است نرخ اعلامي براساس متوسط بهاي صادراتي برق و نرخ تسعير سامانه نيما هر سه ماه يك‌بار اصلاح و به‌روزرساني و براي وزارت نيرو ارسال مي‌شود.

  • در روش «تأمين برق ازطريق نيروگاه‌هاي تجديدپذير» مراكز ‌استخراج ‌رمزارز با هر ميزان قدرت ‌مي‌توانند ‌برق ‌موردنيازشان ‌را ‌از محل توليد مولدهاي تجديدپذير تأمين كنند. تخصيص تمام انرژي توليدي نيروگاه تجديدپذير براي استخراج رمزارز در اين حالت بلامانع است. اگر انرژي موردنياز متقاضي بيش از توليد مولد تجديدپذير متعلق به وي باشد، انرژي مازاد مورد‌نياز را شركت برق تأمين مي‌كنود. به‌علاوه، انرژي دريافت‌شده از شبكه در ساير اوقات بايد با شبكه تهاتر شود.
  • در روش «تأمين برق از طريق سرمايه‌گذاري در بهينه‌سازي» متقاضي مي‌تواند در اين حوزه سرمايه‌گذاري كند. در اين حالت، معادل صرفه‌جويي انرژي ناشي از اجراي اين طرح‌ها براساس دستورالعمل ابلاغي وزارت نيرو براي تأمين برق مراكز استخراج رمز ارز دراختيار سرمايه‌گذار قرار خواهد گرفت.  
  • در روش «تأمين برق با نصب و بهره‌برداري از مولدهاي حرارتي» متقاضي فقط مجاز است انرژي الكتريكي موردنياز را با سرمايه‌گذاري و ايجاد ظرفيت جديد توليد برق از مولدهاي حرارتي تأمين كند. در اين حالت، اتصال به شبكه و واگذاري انشعاب برق همراه به مراكز استخراج رمزارزها ممنوع است كه برق موردنياز خود را ازطريق نيروگاه‌هاي حرارتي جديدالاحداث تأمين مي‌كنند. بهاي سوخت براي توليد برق مولدهاي حرارتي تأمين‌كننده برق براي استخراج رمزارز نيز تابع مقررات مصوبه هيئت‌وزيران تعيين مي‌شود.
  • در روش «اتصال به شبكه و خريد انرژي برق از شركت‌هاي برق» واگذاري انشعاب متكي به مقررات ابلاغي وزارت نيرو و مشروط به رعايت برخي موارد خواهد بود؛ ازجمله انشعاب با قدرت ۳۰ تا ۲۵۰ كيلووات ازطريق نصب پست فشار متوسط به هزينه متقاضي واگذار مي‌شود. همچنين، انشعاب با قدرت يك مگاوات و بيشتر ازطريق فيدر اختصاصي واگذار مي‌شود.

در تمامي روش‌ها، شركت برق موظف است وسايل اندازه‌گيري هوشمند را با هزينه متقاضي نصب كند. همچنين، متقاضيان انشعاب مراكز استخراج رمزارز وجهي با عنوان هزينه‌هاي عمومي برقراري انشعاب پرداخت نمي‌كنند. وزارت نيرو تأكيد كرده است در تمام روش‌ها، اگر به اعمال محدوديت براي تأمين برق ‌طي ساعات ‌اوج‌ بحراني نياز باشد، مطابق اولويت‌هاي وزارت نيرو اقدام خواهد شد.


از سراسر وب

  انديشه متخصصينات
كاراكتر باقي مانده

بيشتر بخوانيد